Garantie en klachten

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor vervanging.

 

Klachten

Mocht er iets niet naar wens zijn, meld dit dan via het emailadres: info@biomechanicainhetbewegingsonderwijs.com dan zoeken we samen naar een oplossing.